سلام دوستان !

 

                     ئا سمان ديول  کوتی                 

اسمان بر طبلش می کوبد

وا  ساز   ژه ‌نی  

  باد در سازش می دمد

داره يل قژه و   که‌نن

درختان گيسو می کَنَند

تاشه يل گوپه و رنن و

  صخره ها گونه می خرا شند و

بايه  قوش کووريگ  

image-display?photo_id=1936773&size=md

  جغد  کوری

له  بن  که لاوه ی   دلم  

  در خرابه های دلم

وه  مل خوه زيه و  کوشی يگا 

بر نعش ارزويی شهيد

تا  شه وه کی ؛  

 تا سپيده دم

«پاوه موري»   چری ...  

  « پاوه موري»  می خواند....        

/ 1 نظر / 60 بازدید

salam be maa ham sar bezanin